Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Miastem Włocławek zapraszają do udziału w konkursie „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i zwiększenie zdolności do samozatrudnienia 180 osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Do udziału w projekcie zachęcamy:

• osoby powyżej 50 roku życia,

• kobiety,

• osoby z niepełnosprawnościami,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie w ramach projektu

W ramach projektu uczestnikom oferowane jest wsparcie finansowe na założenie własnej działalności (do 23 050,00 zł) oraz niemal 9 000,00 zł wsparcia pomostowego. Poza tym udział w przedsięwzięciu wiąże się z możliwością skorzystania z 40 godzin profesjonalnego doradztwa, 2 godzin doradztwa indywidualnego oraz uzyskaniem zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat.

Więcej informacji

Informacje o projekcie, wraz z zasadami rekrutacji znajdują się na stronie https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/


 

Wybierz monetę Programu Erasmus

Z okazji 35. rocznicy Programu Erasmus, Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie na wybór jubileuszowej monety.

6 projektów, 1 wybór

KE zaprasza do głosowania na projekt monety o nominale 2 euro. Wyboru należy dokonać spośród 6 zaprezentowanych przez instytucję projektów. Głosowanie trwa do 31 marca br.

Gdzie głosować?

Szczegóły akcji oraz sposób głosowania znajdują się na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Erasmus35YearsEuroCoin

Źródło: Komisja Europejska


 

Spotkanie Parlamentu Europejskiego z producentami szczepionek

25 lutego odbyło się spotkanie członków Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami firm farmaceutycznych, produkujących szczepionki na COVID-19.

Przejrzystość współpracy z koncernami

Celem spotkania było wyjaśnienie przyczyn opóźnień w produkcji oraz dostarczaniu szczepionek do krajów UE. Jak przyznał Pascal Canfin (przewodniczący Komisji ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności) wyjaśnienia mają kluczowe znaczenie dla realizacji złożonych przez firmy zobowiązań.

Brak wiedzy praktycznej i zbyt mała wydajność zakładów produkcyjnych

Przedstawiciele firm farmaceutycznych wyjaśniali, iż przyczynami opóźnień jest zbyt mała zdolność logistyczna, do zaspokojenia zapotrzebowania krajów UE. Dodawali, iż oczekiwana przez przedstawicieli PE publiczna dostępność do patentów szczepionek nie przyniosłaby rezultatu, ze względu na „brak wiedzy praktycznej innych podmiotów, niezbędnej do uruchomienia produkcji”.

Źródło: euroactiv.pl


 

Weź udział w spotkaniu z Fransem Timmermansem

Komisja Europejska zaprasza do udziału w spotkaniu z wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem. Spotkanie poświęcona będzie Europejskiemu Paktowi na rzecz Klimatu.

Kiedy?

Debata on-line w ramach tzw. Dialogu Obywatelskiego, odbędzie się 26 lutego o godz. 10:00

Udział w spotkaniu

Szczegóły oraz link do debaty dostępne są pod poniższym adresem:

https://europa.eu/climate-pact/events/pact-people-and-planet-talking-climate-action-frans-timmermans_en?fbclid=IwAR2tnL3PPMMmpqQ7UR-hfxR25C0Il8evQ6MA2LeS_HiwunCF23lW9rCqNx8

Źródło

https://www.facebook.com/EUClimateAction/posts/3568023029940829


 

REGIO STARS 2021- Zapraszamy do udziału!

Czas docenić najbardziej innowacyjne projekty regionalne! Komisja Europejska do 9 maja 2021 r. czeka na zgłoszenia do Nagrody Regio Stars 2021.

Coroczny Konkurs, organizowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, wyłania laureatów w pięciu kategoriach, których zaprezentuje, podczas tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, który w tym roku odbędzie się w dniach 11-14 października .

Internetowa platforma zgłoszeniowa https://regiostarsawards.eu/ jest otwarta od 9 lutego do 9 maja 2021 r.


Czym jest Nagroda RegioStars?

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem doskonałości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów i kierowników projektów z całej Europy.

W jakich kategoriach tematycznych będą przyznawane Nagrody?

W tym roku są następujące kategorie tematyczne:

1. INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym (SMART Europe: Increasing the competitiveness of local businesses in a digital world)

2. ZIELONA Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich (GREEN Europe: Green and resilient communities in urban and rural setting)

3. SPRAWIEDLIWA Europa: wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji (FAIR Europe: Fostering inclusion and anti-discrimination)

4. ZURBANIZOWANA Europa: promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich obszarach funkcjonalnych (URBAN Europe: Promoting green, sustainable and circular food systems in functional urban areas)

5. TEMAT ROKU: zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach - Europejski Rok Kolei 2021 (TOPIC OF THE YEAR: Enhancing green mobility in the regions: European Year of Rail 2021)

Komisja Europejska zaprosi finalistów do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2021 w październiku br.

Zwycięzcy REGIOSTARS Awards 2021 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro.

Bliższe informacje na temat kategorii i kryteriów znajdują się w Podręczniku dla uczestników:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2021/regiostars_guide_applicants_2021_en.pdf

Uroczysta ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych oraz nagroda publiczności planowana jest w grudniu 2021 r. w Chorwacji.

Więcej informacji
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/#


 

Wirtualna wizyta w Komisji Europejskiej.

Kiedy: 3 grudnia 2020 r.

Rejestracja zakończona.